รายการเกษตรเวิลด์กรีน by worldgrow เทปนี้ จะพาคุณผู้ชมไปชมการทำนาด้วยวิถีอินทรีย์ ที่ อ.ลอง จ.แพร่ ซึ่งผู้นำชุมชนของที่นี่ เริ่มรณรงค์ให้ชาวบ้าน หันมาสนใจเรื่องของเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น

บริษัท เวิลด์ โกรว์ จำกัด

เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

  • 02
  • Facebook Social Icon

 089-851-5909 , 082-248-5557 , 053-647148-9 กด 0

  • 01
  • Facebook Social Icon
  • lineadd
50
04
03
01
05
02
06