top of page

คุณรู้หรือไม่การกินกล้วยก่อนนอนช่วยให้นอนหลับสบายขึ้น โดยรศ. ดร. วิสุตา สุวิทยาวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ให้ความรู้เกี่ยวกับสารอาหารที่เอ่ยถึงนี้ว่า ผลการทดลองตรวจพบในเอกสารงานวิจัยว่ามีสารอาหารที่อยู่ในกล้วย ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าช่วย ให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้น เมื่อรับประทานกล้วยวันละ 1-2 ผล ก่อนนอนนั้นคือ "ทริปโตเฟน"(Tryptophan) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็นตัวหนึ่ง ที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ ต้องได้รับจากสารอาหารซึ่งก็พบว่าที่มีอยู่ในกล้วยนั่นเอง

กินกล้วยก่อนนอนทำให้หลับสบาย

bottom of page