top of page

หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง ใช้แมลงกำจัดแมลงศัตรูพืช

ดีจร้าาาา วันนี้เรามีวิธีกำจัดศัตรูพืชวิธีหนึ่งที่เกษตรกรมักจะนิยมใช้กันมาฝากด้วยน้าาา วิธีดังกล่าวเรียกกันว่า "หนามยอกให้เอาหนามบ่ง" โดยใช้แมลงที่ไม่เป็นศัตรูพืชกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชนั่นเองจร้าาา เราใช้แมลงที่เรียกกันว่า "ตัวเบียน" และ "ตัวห้ำ" ในวิธีการนี้ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้วิธีการดังกล่าว จะต้องเป็นกรรมวิธีที่ปลอดสารเคมีตั้งแต่การบำรุงรักษาพืชผม ไปจนถึงการกำจัดศัตรูพืชด้วยนะเพราะหาก"ตัวเบียน" และ "ตัวห้ำ" ได้รับสารเคมี ก็จะตายเช่นกัน ไม่สามารถไปกำจัดแมลงศัตรูพืชได้นั่นเองจร้าา

“ตัวห้ำ”...เช่น “ด้วงเต่าตัวห้ำ” แมลงพวกนี้จะกินแมลงที่เป็นศัตรูพืช
เช่น เพลี้ยชนิดต่างๆ ไข่และหนอนของศัตรูพืช ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดศัตรูพืชสูง

โดยในต่างประเทศมีการเพาะตัวห้ำขายให้เกษตรกร
แต่ในประเทศไทยสามารพบได้ธรรมชาติ เพียงแต่แปลงเกษตรนั้นๆ 
จะต้องไม่ใช้สารเคมีในการบำรุงพืชและกำจัดศัตรูพืช อันจะทำให้ตัวห้ำตายไปด้วย
.
“ตัวเบียน”...โดยแมลงชนิดนี้จะปล่อยไข่ของตัวเองเข้าไปในตัวเหยื่อ ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืช...เมื่อไข่ฟัก ตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในตัวแมลงต่อไป คอยดูดกินแร่ธาตุในร่างกายของเหยื่อจนเหยื่อตายในที่สุด ซึ่งแมลงชนิดนี้พบได้ในธรรมชาตเช่นเดียวกับตัวห้ำ โดยในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ จะต้องไม่มีการใช้สารเคมีเช่นกัน

bottom of page