​อีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่เกษตกรให้ความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากลงทุนน้อย ไม้ต้องใช้สารเคมี ให้ผลผลิตสูงและราคาสูง อีกทั้งยังมีสรรพคุณทางยาที่สูงอีกด้วย พืชชนิดนั้นก็คือ "เก๊กฮวย" นั่นเอง ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆ เริ่มหันมาวิจัยพืชชนืดนี้อย่างจริงจัง จนเป็นที่สนใจในวงการเกษตรกรรมอย่างมาก วันนี้ World Green จะนำเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเก๊กฮวย มาบอกต่อกันจร้า

เก๊กฮวยอินทรีย์ พืชทางเลือกพลิกฟื้นดิน มีประโยชน์ ราคาดี

บริษัท เวิลด์ โกรว์ จำกัด

เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

  • 02
  • Facebook Social Icon

 089-851-5909 , 082-248-5557 , 053-647148-9 กด 0

  • 01
  • Facebook Social Icon
  • lineadd
50
04
03
01
05
02
06