top of page

ประโยชน์ของหน่อไม้ฝรั่ง

อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่า "หน่อไม้ฝรั่ง" นั้น ราคาในตลาดค่อนข้างสูงกว่าพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งตกกิโลกรัมละ 210 -220 บาท (ราคาส่ง) แต่คุณเคยรู้หรือไม่ ว่าทำไมราคามันถึงสูงกว่าชาวบ้านเขา ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ที่ค่อนข้างสูงนั่นเองจร้า รู้แบบนี้แล้ว ต้องเริ่มหันมาปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อขายบ้างแล้วล่ะ 

bottom of page