top of page

เช้านี้ World Green มีนัดพุดคุยกับคุณฮุ้ง จันทร์เพ็ญ สายน้ำปราณ
และคุณ มอญ เอกมัย หารยะ
เจ้าของฟาร์มบ้านนาขวัญ อ.พาน จ.เชียงราย
สองสามีภรรยาที่ผันตัวเองมาทำเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มตัว โดยเริ่มจากการปลูกแก้วมังกร และมะม่วง
ซึ่งพืชทั้งสองชนิดเป็นพืชที่ลงทุนปลูกครั้งเดียว
แล้วสามารถเก็บกินเก็บขายได้เป็นสิบปี 
ซึ่งทั้งสองชนิดปลูกด้วยวิธีการทำเกษตรแบบอินทรีย์ 
ซึ่งปรากฏว่าพืชสามารถสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคได้ด้วยตัวเอง โดยปัจจุบันให้ผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ
หลังจากที่เห็นประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์
จึงเริ่มขยับขยายไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆเพิ่มขึ้น 
เช่น แตงกวาญี่ปุ่น ผักซุกินี ผักสลัด
ผักชี ผักคะน้า บล็อกเคอรรี่ 
ซึ่งทั้งหมดกลายมาเป็นรายได้หลักของครอบครัวในปัจจุบัน “หลายคนคิดว่าการทำเกษตรอินทรีย์ได้ผลผลิตน้อย
ลงทุนเยอะ แต่จริงๆแล้ว คนส่วนมากยังไม่เข้าใจ
ว่าปัจจุบันมีเครื่องมือทันสมัยที่ช่วย
ในการทำเกษตรอินทรีย์ได้โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี 
ตั้งแต่การวัดค่าของดิน การเริ่มเพาะต้นกล้า
ไปจนถึงดูแลและเก็บเกี่ยว 
ซึ่งเราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เยอะ
เทียบเท่าฟาร์มที่ใช้สารเคมี 
แต่ที่สำคัญคือ ผลผลิตของเราปลอดภัยต่อผู้บริโภคแน่นอน” 
เจ้าของฟาร์มนาขวัญทั้งสองคนยืนยันว่า
ตั้งแต่เปลี่ยนจากการทำเกษตรที่ใช้สารเคมี
มาเป็นเกษตรอินทรีย์ ชีวิตดีขึ้น 
ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายและสุขภาพของตนเองและผู้บริโภค 
รู้แบบนี้แล้ว เกษตรกรที่ยังใช้สารเคมีอยู่
ลองหันกลับมารักษ์โลก รักษ์ตัวเอง และผู้อื่น 
โดยการสร้างพืชผักที่ปลอดภัยตอสุขภาพกันเถอะครับ

เกษตรอินทรีย์ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

bottom of page