top of page

การพรวนดินเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในการปลูกพืชผักมากๆเลย แต่ถ้าวันไหนที่เราไม่ว่างพรวนดิน อาจจะทำให้ดินแข็ง และน้ำที่รดลงไป ไม่สารมารถไปถึงรากของพืชได้ จะดีกว่ามั๊ย ถ้าเรามีตัวช่วยในการพรวนดิน วันนี้ World Green มีตัวช่วยดีๆในการพรวนดินมาฝากกันจร้าาา

เลี้ยงไส้เดือนในกระถางปลูกผัก เพื่อช่วยในการพรวนดิน

bottom of page