​การวางแผนการเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรนั้น เป็นเรื่องที่ควรใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเราจะได้รู้ว่า พืชผักชนิดใด

ชอบหรือไม่ชอบอากาศแบบใด ซึ่งจะส่งผลให้พืชผักที่ปลูกนั้น โตเต็มวัยและสวยงาม วันนี้ World Green นำตัวอย่างของพืชผักที่ควรปลูกในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายนที่จะถึงนี้มาฝากกันจร้า มาดูกันว่าพืชชนิดใด ที่สามารถทนความแล้งได้ดี

และเหมาะมากที่จะปลูกไว้ทานเองหรือขายในช่วงนั้นๆนะ

พืชผักที่ควรปลูก

เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

บริษัท เวิลด์ โกรว์ จำกัด

เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

  • 02
  • Facebook Social Icon

 089-851-5909 , 082-248-5557 , 053-647148-9 กด 0

  • 01
  • Facebook Social Icon
  • lineadd
50
04
03
01
05
02
06