top of page

​การวางแผนการเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรนั้น เป็นเรื่องที่ควรใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเราจะได้รู้ว่า พืชผักชนิดใด

ชอบหรือไม่ชอบอากาศแบบใด ซึ่งจะส่งผลให้พืชผักที่ปลูกนั้น โตเต็มวัยและสวยงาม วันนี้ World Green นำตัวอย่างของพืชผักที่ควรปลูกในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายนที่จะถึงนี้มาฝากกันจร้า มาดูกันว่าพืชชนิดใด ที่สามารถทนความแล้งได้ดี

และเหมาะมากที่จะปลูกไว้ทานเองหรือขายในช่วงนั้นๆนะ

พืชผักที่ควรปลูก

เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

bottom of page