เกษตกรส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดในการปรับหน้าดิน เตรียมดินเพื่อปลูกพืช โดยเกษตรกรบางส่วนยังใช้วิธีการเผาทำลายตอซังข้าวในทุ่งนา เนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว แต่คุณรู้หรือไม่ ว่าการเผาตอซัง นอกจากจะสร้างมลพิษทางอากาศ อันจะนำไปสู่ภาวะโลกร้อนแล้ว ยังส่งผลเสียต่อก่ารปลูกพืชอีกด้วย เนื่องจากสารอินทรีย์ในดินจะถูกเผาทำลายตามไปด้วย ลองหันมาใช้วิธีไถกลบดีกว่านะ จะได้ไม่ทำร้ายโลก ไม่ส่งผลเสียต่อพืชด้วยจร้าาา

หยุดเผาตอซังในทุ่งนา

บริษัท เวิลด์ โกรว์ จำกัด

เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

  • 02
  • Facebook Social Icon

 089-851-5909 , 082-248-5557 , 053-647148-9 กด 0

  • 01
  • Facebook Social Icon
  • lineadd
50
04
03
01
05
02
06