5 อันดับพืชผมทางการเกษตร ที่ราคาดี

ประจำเดือนมกราคม 2561

การทำการเกษตรเพื่อเป็นอาชีพนั้น นอกจากจะต้องดูแลรักษาผลผลิตให้ดีแล้ว

เรายังต้องเช็คราคาขึ้นลงของสินค้าทางการเกษตรอีกด้วยนะ 
วันนี้ทาง World Green ได้จัด 5 อันดับสินค้าเกษตรที่ราคาดีที่สุด ประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร ได้วางแผนการเพาะปลูกไว้ด้วยจร้าา

บริษัท เวิลด์ โกรว์ จำกัด

เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

  • 02
  • Facebook Social Icon

 089-851-5909 , 082-248-5557 , 053-647148-9 กด 0

  • 01
  • Facebook Social Icon
  • lineadd
50
04
03
01
05
02
06