รายการเกษตรเวิลด์กรีน by worldgrow #7 ข้าวอินทรีย์เมืองลอง

รายการเกษตรเวิลด์กรีน by worldgrow เทปนี้ จะพาคุณผู้ชมไปชมการทำนาด้วยวิถีอินทรีย์ ที่ อ.ลอง จ.แพร่ ซึ่งผู้นำชุมชนของที่นี่ เริ่มรณรงค์ให้ชาวบ้าน หันมาสนใจเรื่องของเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น

รายการเกษตรเวิลด์กรีน by worldgrow #06 ฟาร์มอัญชัญอินทรีย์

Add some more info about this item...

รายการเกษตรเวิลด์กรีน by worldgrow เทปนี้พาคุณผู้ชมไปพบกับฟาร์มอัญชันอินทรีย์ ที่จังหวัดแพร่ ไปดูเคล็ดลับการปลูก การดูแล จนประสบผลสำเร็จกัน

รายการเกษตรเวิลด์กรีน by Worldgrow #05 หน่อไม้ฝรั่งสร้างรายได้

รายการเกษตรเวิลด์กรีน by Worldgrow  เทปนี้ พาคุณผู้ชมไปดูการปลูกพืชที่มีราคาสูงที่สุดในท้องตลาด ณ ปัจจุบัน "หน่อไม้ฝรั่ง" ไปดูกันว่ามีเคล็ดลับและการดูแลยังไง และราคาสูงเพียงใด ติดตามได้ในเทปนี้เลยจ้า

รายการเกษตรเวิลด์กรีน by worldgrow #04 กัมพูชา

รายการเกษตรเวิลด์กรีน by world grow เทปนี้ พาคุณผู้ชมไปดูการทำเกษตรพืชไร่กันไกลถึง เมืองสำเภาลูน จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

รายการเกษตรเวิลด์กรีน by World Grow #03 เวิลด์โกรว์ ออแกร์นิค ฟาร์ม

Add some more info about this item...

รายการเกษตรเวิลด์กรีน by World Grow เทปนี้ พาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ที่คิดค้นอาหารเสริมพืชใช้เอง จนประสบผลสำเร็จ ติดตามได้เทปนี้เลยจร้า

รายการเกษตร เวิลด์กรีน by World Grow#02 ฟาร์มกุ้งปลอดสารเคมี

เลี้ยงกุ้งโดยไม่ใช้สารเคมี ทำได้จริงหรือ ติดตรามได้ในรายการเกษตรเวิลด์กรีน by World Grow

แสดงเพิ่มเติม

รายการเกษตร เวิลด์กรีน #01 บ้านนาขวัญฟาร์ม

รายการเกษตรเวิลด์กรีนเทปนี้ พาคุณผู้ชมไปพบกับบ้านนาขวัญฟาร์ม ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่กำลังจำขับเคลื่อนชุมชน ให้หันมาใส่ใจสุขภาพของทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภคมากขึ้น ติดตามได้ในรายการ เกษตรเวิลด์กรีน

กว่าจะมาเป็นเวิลด์โกรว์

มาทำความรู้จักกับเวิลด์โกรว์กัน ว่าเราเป็นใครมาจากไหน และเราทำอะไรบ้าง

Please reload